VIRON P

Dostępne: 5kg

VIRON P marki Najlepsza Dezynfekcja, to profesjonalny, skuteczny, bezpieczny i wszechstronny preparat wieloskładnikowy o działaniu grzybo-, bakterio- i wirusobójczym potwierdzonym badaniami wg norm: EN 1276, EN 14349, EN 14675 przeznaczonych dla grup: PT2, PT3 oraz PT4.
Właściwości wirusobójcze, zwalcza m.in. ASF oraz ptasią grypę, potwierdzone badaniami wykonanymi w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach zgodnie z normą PN-EN 14675:2015 przeznaczoną dla środków dezynfekcyjnych stosowanych w obszarze weterynaryjnym.
VIRON P należy stosować w:
– pomieszczeniach użyteczności publicznej
– magazynach przemysłowych
– miejscach składowania odpadów
– chowie i hodowli zwierząt (ssaki, ptaki, ryby)
– dezynfekcja jaj wylęgowych
– dezynfekcja inkubatorów i klujników
– maty dezynfekcyjne
– hodowlach amatorskich (psy, koty, zwierzęta futerkowe, ptaki egzotyczne)
– schroniskach dla zwierząt
– lecznicach weterynaryjnych
– przechowalnictwie owoców i warzyw
– przemyśle spożywczym do dezynfekcji powierzchni kontaktującej się z żywnością oraz wodą do picia
– środkach transportu żywności
VIRON P można stosować poprzez oprysk lub zamgławianie „na zimno” lub „na gorąco”

Postać: proszek
Skład chemiczny:
Zastosowanie i sposób użycia:
od 0,5% do 1,0%
oprysk: 1 litr roztworu / 3-4m²powierzchni
zamgławianie: 1ml / 1m³ (1L / 1000 m³) (zamgławianie „na zimno” i „na gorąco”)

Trwałość: 36 miesięcy od daty produkcji

Dostępne opcje: 5kg

PRODUKT BIOBÓJCZY nr pozwolenia 8536/21

PRODUKT POLSKI