STERIL-CLEAN

Dostępne: 1L, 10, 24 kg

STERIL-CLEAN marki Najlepsza Dezynfekcja, to profesjonalny preparat do usuwania biofilmu tj. galaretowatych nacieków i czarnych mazistych osadów organicznych powstających wewnątrz instalacji systemów wodnych i pojenia. Roztwór myjąco-odkażający wprowadzamy do opróżnionej instalacji na 4-6 godzin. Po tym czasie instalację należy przepłukać bieżącą wodą w celu usunięcia rozpuszczonych złogów masy organicznej.
STERIL-CLEAN można stosować w zakładach wylęgu drobiu w myjkach tunelowych do mycia i odkażania skrzynek i pojemników transportowych.
STERIL-CLEAN można stosować do mycia i dezynfekcji uli oraz urządzeń i narzędzi używanych w gospodarce pasiecznej.
STERIL-CLEAN można stosować do mycia i dezynfekcji basenów i kontenerów służących do przetrzymywania lub transportu ryb oraz urządzeń używanych w gospodarce rybackiej.

Zastosowanie: stosujemy w wodnym roztworze od 1% do 2%

Trwałość: 12 miesięcy od daty produkcji

Dostępne opcje: 1L,10kg , 24 kg

PRODUKT BIOBÓJCZY nr pozwolenia 4950/12

PRODUKT POLSKI